Wymień stary piec Program Czyste powietrze

Program dofinansowania
„Czyste Powietrze”

To rządowy projekt, którego wnioski będą realizowane do końca 2027 roku. Ma on na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery.

czyste powietrze

Warunki uzyskania dotacji:

1) Dom jednorodzinny podlegają dofinansowaniu:

- Wolnostojący

- Z dwoma wydzielonymi lokalami

- Bliźniak

- Segment w szeregowcu

Wyłączone z dofinansowania są budynki powyżej 2 lokali mieszkalnych, budynki gospodarcze i domki letniskowe.

2) Dom posiadający odbiór budowlany

3) Właściciel lub współwłaściciel o dochodach poniżej 135 000 zł rocznie

4) Dom przeznaczony na cele mieszkalne – wykorzystywany min w 70% powierzchni całkowitej na cele mieszkalne

5) Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwo stałe:

- Kotły zasypowe (kopciuchy)

- Kotły na paliwo stałe poniżej 5 klasy

- Piece kaflowe i trzony kuchenne

- Piece typu koza

- Kominki z płaszczem wodnym

Dopuszczone są kominki rekreacyjne nie posiadające systemu rozprowadzenia ciepła, spełniające normę Ecodesign, oraz kominki nie zakazane przez uchwałę antysmogową.

ktualne kwoty dofinansowania

Na co można dostać dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

separator

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu

+48 13 43 686 50

Kto może skorzystać z programu „Czyste Powietrze”

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego o rocznych dochodach poniżej 135 000 zł, oraz do osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Szczegółowe informacje znajdziesz na

www.czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie