Fotowoltaika, Pompy Ciepła, Kolektory

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna oraz sposób jej funkcjonowania są stosunkowo proste. Produkowanie energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne jest możliwe dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Zjawisko to polega na tym, że w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna. Co to oznacza? Najprościej rzecz ujmując, w jego wyniku energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się panele słoneczne.

Aby móc korzystać z prądu, który wytworzyła instalacja fotowoltaiczna, niezbędny jest inwerter solarny (falownik). To urządzenie, przy pomocy którego prąd stały, jaki powstał z energii słonecznej, zostaje przekształcony w prąd zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami sieci publicznej. To znaczy na taki, który znajduje się w naszych gniazdkach elektrycznych.

sch1 kolektory

Pompy Ciepła

Pobierają ciepło z otoczenia – ziemi, wody, powietrza – i przekształcają je na postać, którą można wykorzystać w budynku. Z tego względu pompy nie można traktować jako prostego odpowiednika kotła. Ich działanie jest inne i składa się z trzech części:

1. Dolne źródło, ziemia, woda lub powietrze, z którego zostanie pobrane ciepło

2. Samej pompy, czerpiącej ciepło z otoczenia i zmieniającej je na użyteczną postać (odpowiednio podnoszącej temperaturę czynnika grzewczego)

3. Górne źródło, najczęściej to ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe, sufitowe, ścienne)

Pompy gruntowe

Wykorzystują ciepło zawarte w ziemi i w naszym klimacie sprawdzają się najlepiej choć instalacja jeśli chodzi o dolne źródło jest dosyć droga bowiem zachodzi konieczność wykonania:

- kolektor poziomy to wężownice z rur wypełnionych glikolem , zakopane na głębokości do 2mb, ale na dużej powierzchni, lub z miedzianych rur wypełnionych czynnikiem chłodniczym co zwiększa sprawność takiego układu

- sondy pionowe to pojedyncze pętle z rur umieszczone w odwiertach głębokich na kilkadziesiąt metrów

Największą zaletą wykorzystania gruntu jest jego niemal stała, dodatnia temperatura w sezonie grzewczym. Przy tym trzeba podkreślić, że jest ona najwyższa w głębokich pionowych odwiertach.

Pompy ciepła - ciepło z powietrza

Powietrze nie jest zbyt dobrym nośnikiem ciepła. Mimo tego to rynek tego typu urządzeń rozwija się najszybciej ze względu na swobodę i łatwość montażu oraz oczywiście cenę.

Nie ma konieczności wykonania drogich robót ziemnych a miejsca do ich zamontowania potrzeba niewiele. Przypominają w budowie typowy klimatyzator typu split składający się z jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej.

Niektóre modele mogą pracować nawet w temperaturze przy -25st , a moc grzewczą nominalną osiągają w zakresie -15 czy -20 stopni Celsjus

Pompy przykładowe urządzenia do C.O i C.W.U

Produkcja ciepłej wody użytkowej

separator

PRODUCENCI

Sofath
De Dietrich